Toimintaamme ohjaava ajatus

Spiritualistinen elämänkatsomus antaa vapauden, ilman rajoja, ihmisen kasvulle. Spiritualistinen elämänkatsomuksen myötä opettelemme kunnioittamaan ihmisten, erilaisten ja eri tavoin uskovien, yksilöllisyyttä, henkisen ja hengellisen liikkumisen vapautta. Kaikilla on oikeus omaan mielipiteeseen. 

Hämeenlinnan Henkinen Kehitys Ry  Yhdistyksen tarkoituksena on saada ihminen tiedostamaan henkisyytensä, sekä universaalit lainalaisuudet ja toteuttamaan elämäänsä sopusoinnussa niiden kanssa.

Seitsemän perusajatusta

•Jumala on valo, voima ja Isä/Äiti/Universaali rakkaus

•Kaikki ihmiset ovat sisariamme ja veljiämme

•Sielu jatkaa elämäänsä fyysisen kehon kuoleman jälkeen

•Yhteys henkimaailman kanssa on mahdollista

•Jokainen on henkilökohtaisesti vastuussa teoistaan

•Se minkä kylvämme tässä elämässä saamme niittää seuraavassa

•Jokaisen sielun kehityksen tie on ikuinen

Liity jäseneksi

Jäsenedut:

•Meediotilaisuudet

•Kurssit, koulutukset ja luennoitsijat

•Meditaatio tilaisuudet

•Henkiparannustilaisuudet

•Seminaarit

•Kansainvälinen yhteistyö

•Henkinen kehitys- lehti 4 krt vuodessa

•Yhteiset keskustelut ja kohtaamiset turvallisessa ympäristössä

Jäsenmaksu 35 eur vuodessa.

Voit täyttää jäsenhakemuksen tästä